activus@activus.com.pl


Operacyjny leasing maszyn

   Maszyny są objęte trzema stawkami amortyzacyjnymi, zależnymi od ich rodzaju – 20%, 14% oraz 10%. Mają one zasadniczy wpływ na minimalny okres umowy, a także na wartość wykupu po poszczególnych okresach.
   W pierwszym wypadku minimalny okres trwania umowy to 2 lata przy wykupie 16%. Od 3. do 5. roku umowy kwota wykupu wynosi 1%.
   W drugim wypadku minimalny okres trwania umowy to 3 lata przy wykupie 20%. Po czwartym roku wynosi on 6% a od 5. roku już tylko 1%.
   W trzecim wypadku minimalny okres trwania umowy to 4 lata przy wykupie 25%. Po piątym roku wykup wynosi 15%.
   VAT - w każdym z wymienionych przypadków odliczeniu podlega pełna kwota z każdej płatności leasingowej (opłata wstępna, raty). W czasie trwania umowy przedmiot leasingu amortyzowany jest przez firmę leasingową.
Możliwy jest leasing zwrotny.

Walutą transakcji może być PLN, EURO lub CHF.Dokumenty do pobrania


Zapytanie o leasing Wniosek leasingowy