activus@activus.com.pl


Leasing nieruchomości


Tą formą finansowania objęte mogą być:
   - lokale lub budynki o przeznaczeniu zarówno biurowym, jak i handlowym,
   - magazyny,
   - nieruchomości przemysłowe,
   - hotele,

Leasing operacyjny

(wg prawa podatkowego, leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)
   W leasingu operacyjnym amortyzacji przedmiotu leasingu, ze względów podatkowych, dokonuje firma leasingowa. Ze względu na małą amortyzację przedmiotu leasingu minimalny czas trwania umowy wynosi 10 lat. Po tym okresie wykup wynosi 46% początkowej wartości brutto nieruchomości. Kosztem uzyskania przychodu jest wartość netto każdej płatności związanej z umową. Podatek VAT od każdej płatności jest rozliczany w bieżącej deklaracji.

Leasing finansowy

(zarówno z punktu widzenia prawa podatkowego, jak i ustawy o rachunkowości)
   W tym przypadku amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje leasingobiorca. W związku z tym kosztem uzyskania przychodu będzie dla niego odsetkowa część raty oraz sama amortyzacja nieruchomości. Nie ma wymaganego minimalnego okresu trwania umowy. Nie występuje też pojęcie wykupu po zakończeniu umowy. Walutą transakcji może być PLN, EURO lub CHF. Możliwy jest leasing zwrotny nieruchomości.

Dokumenty do pobrania


Zapytanie o leasing Wniosek leasingowy