activus@activus.com.pl


Zalety leasingu

   Leasing umożliwia łatwy dostęp do szerokiej gamy dóbr inwestycyjnych bez angażowania przez leasingobiorcę dużych środków na ich zakup.
   Leasing zwiększa płynność finansową leasingobiorcy, ponieważ zakup środków trwałych dokonywany jest przez firmę leasingową.
   Możliwość wliczenia całości rat leasingowych w koszt uzyskania przychodu powoduje, że płatności dokonuje się z zysku jeszcze przed opodatkowaniem – jest to tzw. „tarcza podatkowa”.
   Wielkość rat może uwzględniać sezonowość przychodów leasingobiorcy, a co za tym idzie stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat w okresie obowiązywania umowy
   Leasing pozwala łatwo utrzymać lub rozszerzyć wydajność produkcji/świadczenia usług, ponieważ umożliwia ciągłe odnawianie parku maszynowego – odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitału własnego.