GAP DIRECT

Pojazdy do 3,5 t

GAP DIRECT to innowacyjne ubezpieczenie, dzięki któremu w czasie jego obowiązywania, Twój pojazd będzie chroniony bez względu czy w danym roku wykupiłeś polisę AC czy nie.

Jeśli posiadasz polisę AC, wówczas GAP DIRECT działa jak tradycyjny GAP Fakturowy.
Jeśli posiadasz tylko  polisę OC, wówczas GAP DIRECT działa w przypadku szkody całkowitej likwidowanej z polisy OC sprawcy oraz kradzieży, do wybranego limitu odszkodowania.

Ubezpieczenie można zawrzeć na jeden z czterech limitów odszkodowania:

  • 10.000 zł,
  • 20.000 zł,
  • 30.000 zł,
  • 40.000 zł,

Maksymalne odszkodowanie z tytułu straty finansowej GAP DIRECT nie może przekroczyć maksymalnego limitu odszkodowania wskazanego we właściwej umowie ubezpieczenia oraz nie może być wyższe, niż 50% wartości początkowej pojazdu. Wartość początkowa pojazdu będzie kalkulowana na moment zdarzenia ubezpieczeniowego, czyli szkody całkowitej.

 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ochroną mogą być objęte pojazdy spełniające poniższe kryteria:

  •  osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t
  •  motocykle

w wieku nie przekraczającym 10 lat na dzień rozpoczęcia ochrony wyszczególnione w katalogu EUROTAX GLASS’S

/Brak ograniczenia związanego z limitem co do wartości pojazdu/

ZAKRES OCHRONY

Ubezpieczenie GAP DIRECT swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego pojazdu w czasie, wyliczaną na moment zdarzenia szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do wysokości ustalonego limitu odszkodowania.

Szkoda całkowita na ubezpieczonym pojeździe to szkoda uznana za całkowitą przez ubezpieczyciela AC lub OC, za którą zostało wypłacone przez ubezpieczyciela AC lub OC odszkodowanie.

 

TYP OCHRONY

Ubezpieczenie GAP DIRECT można zawrzeć:

  1. Posiadając ubezpieczenie AC
  2. posiadając jedynie ubezpieczenie OC

Skontaktuj się ze mną

+48 602 172 644

22 858 91 33

activus@activus.com.pl

Dariusz Stempowski
Activus - broker leasingowy
Czerniakowska 18/74
00-701 Warszawa
NIP 521 140 00 64