Zalety leasingu

Leasing umożliwia łatwy dostęp do szerokiej gamy dóbr inwestycyjnych bez angażowania przez leasingobiorcę dużych środków na ich zakup.

Leasing zwiększa płynność finansową leasingobiorcy, ponieważ zakup środków trwałych dokonywany jest przez firmę leasingową.

Leasing pozwala łatwo utrzymać lub rozszerzyć wydajność produkcji/świadczenia usług, ponieważ umożliwia ciągłe odnawianie parku maszynowego – odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitału własnego.

Wielkość rat może uwzględniać sezonowość przychodów leasingobiorcy, a co za tym idzie stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany harmonogramu spłaty rat w okresie obowiązywania umowy.

Możliwość wliczenia całości rat leasingowych w koszt uzyskania przychodu powoduje, że płatności dokonuje się z zysku jeszcze przed opodatkowaniem – jest to tzw. „tarcza podatkowa”.

Leasing zwrotny – to szybka i korzystna podatkowo forma pozyskania kapitału do dalszego rozwoju firmy. Polega na odsprzedaży firmie leasingowej nabytego wcześniej środka trwałego, a następnie spłacanie go na określonych wcześniej w umowie leasingu warunkach. Leasing zwrotny może przyjąć formę leasingu finansowego lub operacyjnego.

Skontaktuj się ze mną

+48 602 172 644

22 858 91 33

activus@activus.com.pl

Dariusz Stempowski
Activus - broker leasingowy
Czerniakowska 18/74
00-701 Warszawa
NIP 521 140 00 64